torstai 27. huhtikuuta 2017

Yläkoulun ilmiöpohjaista oppimista Edisonin tuella

Tiivistelmä


Rajamäen yläasteella (Seitsemän Veljeksen koulu 1.8.2017 alkaen) on lähdetty suunnittelemaan ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamista eri oppiaineissa Edison-oppimisalustan avulla.
Ensimmäisessä kokeilussa yhteistyötä tekevät englannin, historian ja maantiedon opettajat. Jokainen opettaja laatii oman oppikokonaisuuden yhteisen teeman ympärille, ja oppilaat toteuttavat tehtäviä opettajien valitsemassa aikataulussa lukuvuoden aikana. 7. luokkien teemana on Yhdysvallat.

Menetelmän kuvaus


Nurmijärven kunnassa on käytössä Edison-oppimisalusta. Edison tarjoaa mahdollisuuden luoda kursseja ja oppitunteja pilvialustalle, jonka sisältöjä pystytään jakaamaan kahden tason käyttäjille. Opettajilla on laajat muokkausoikeudet omiin ja toistensa oppitunteihin; oppilailla on aina rajatummat oikeudet, joita voidaan tarvittaessa lisätä.

Olemme valinneet yhteisen teeman Yhdysvallat 7. luokan oppilaille, koska aihetta käsitellään englannissa, historiassa ja maantiedossa. Koska koulussamme on kurssijärjestelmä ja viisi eri lukujärjestystä lukuvuoden aikana, olisi käytännössä kovin hankalaa järjestää opettajien välistä yhteistyötä ilman Edisonia. Yksittäisellä luokalla voi olla eri opettaja jokaisessa osallistuvassa aineessa, mutta heille tulee samanlainen oppimiskokonaisuus kuin kaikilla muillakin 7. luokan oppilailla. Lisäksi kolmen aineen yhteistyö takaa koko vuosiluokan osallistumisen laajasti koko lukuvuoden aikana, joten ilmiöön tutustutaan pitkällä aikajänteellä, mutta koostetusti saman kurssin sisällä.

Edisoniin on luotu kurssi "USA työt", jonne jokainen opettaja luo oman vastuualueensa oppitunnin. Sinne laitetut tehtävänannot ja palautetut työt näkyvät kaikille opettajille. Oppilaat näkevät tehtävänannot ja omat työnsä.

Englannissa annettiin aiheeksi esitellä jokin osavaltio suullisesti luokalle, ja esityksen tuli sisältää viisi kohtaa (perustiedot, maamerkki, historiallinen tapahtuma, ruoka ja kuuluisin nähtävyys). Historiassa paneudutaan yhteen suurempaan historiallisesti merkittävään tapahtumaan ja maantiedossa käsitellään alueen ominaispiirteitä tarkemmin.

Ajatuksena on, että teema on yhteinen, mutta jokainen opettaja voi luoda oppituntiensa sisällön oman opetustyylinsä ja ryhmänsä vaatimukset huomioon ottaen.

Jokaisessa aineessa voidaan itse valita haluttu tapa tuottaa tietoa ja jakaa sitä ryhmien kesken. Samalla opettajat voivat seurata muiden aineiden etenemistä ja lisätä yhteistyötä tarvittaessa. Yhteinen alusta pilvessä vapauttaa jokaisen ryhmän etenemään omaan tahtiin, mutta samalla pitää sisällön koottuna samaan paikkaan kaikkien käytettäväksi.

Menetelmän soveltaminen


Käyttötarkoitus

  • Ilmiöpohjainen oppiminen käytönnöllisesti toteutettuna yläkoulussa, jossa on jaksojärjestelmä ja useampi aineenopettaja.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

  • Yhteinen oppimisalusta: Edison, MO Notebook, Google Classroom tms.

Menetelmän soveltamisessa huomioitava

  • Jokaisella oppilaalla oltava käyttäjätunnukset ja koululla tulee olla tarpeeksi tietokoneita, läppäreitä tai Chromebookkeja useamman projektin pyörittämiseen yhtäaikaisesti.


Kokemuksia menetelmästä


Englannin osuus aloitettiin joulun alla 2016, ja oppilaat kokosivat jokainen oman suullisen esityksen käyttäen Powerpoint-dioja esityksensä pohjaksi. Alusta oli vapaa valittavaksi, mutta kaikki turvautuivat tuttuun ja turvalliseen työkaluun. Työt toteutettiin kolmella 75 minuutin oppitunnilla yhteiskäytössä olevilla Chromebookeilla, ja kuvitukseen ohjattiin oppilaita etsimään kuvia CC Search -hakukoneella ja muistutettiin tekijänoikeuksien merkityksestä omissa töissä.

Seuraavat kaksi 75 min oppituntia seurattiin valmiita esityksiä. Oppilaat arvioivat luokkatovereidensa työtä GoogleForms:illa tehdyllä vertaisarviointilomakkeella. Tulokset näytettiin oppilaille henkilökohtaisesti. Opettaja arvioi työtä ainoastaan amerikkalaisittain A - F sillä perusteella oliko työhön löydetty kaikki vaaditut osa-alueet.


Arjaleena Falck
Englannin kielen lehtori
Rajamäen yläaste ja lukio
Käyntiosoite:
Keskusraitti 1, 05200 Rajamäki
Puhelin opettajainhuone 040-317 2886

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommenttisi loppuun vähintään etunimi ja sukunimesi ensimmäinen kirjain, jos julkaiset kohdasta NIMETÖN, jolloin nimesi ei näy Google-tunnuksestasi. Kommentti kannattaa aina kopioida itselle ennen kuin valitsee JULKAISE, sillä valitettavasti toisinaan viesti siinä vaiheessa katoaa.