torstai 27. huhtikuuta 2017

Yläkoulun ilmiöpohjaista oppimista Edisonin tuella

Tiivistelmä


Rajamäen yläasteella (Seitsemän Veljeksen koulu 1.8.2017 alkaen) on lähdetty suunnittelemaan ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamista eri oppiaineissa Edison-oppimisalustan avulla.
Ensimmäisessä kokeilussa yhteistyötä tekevät englannin, historian ja maantiedon opettajat. Jokainen opettaja laatii oman oppikokonaisuuden yhteisen teeman ympärille, ja oppilaat toteuttavat tehtäviä opettajien valitsemassa aikataulussa lukuvuoden aikana. 7. luokkien teemana on Yhdysvallat.

Menetelmän kuvaus


Nurmijärven kunnassa on käytössä Edison-oppimisalusta. Edison tarjoaa mahdollisuuden luoda kursseja ja oppitunteja pilvialustalle, jonka sisältöjä pystytään jakaamaan kahden tason käyttäjille. Opettajilla on laajat muokkausoikeudet omiin ja toistensa oppitunteihin; oppilailla on aina rajatummat oikeudet, joita voidaan tarvittaessa lisätä.

Olemme valinneet yhteisen teeman Yhdysvallat 7. luokan oppilaille, koska aihetta käsitellään englannissa, historiassa ja maantiedossa. Koska koulussamme on kurssijärjestelmä ja viisi eri lukujärjestystä lukuvuoden aikana, olisi käytännössä kovin hankalaa järjestää opettajien välistä yhteistyötä ilman Edisonia. Yksittäisellä luokalla voi olla eri opettaja jokaisessa osallistuvassa aineessa, mutta heille tulee samanlainen oppimiskokonaisuus kuin kaikilla muillakin 7. luokan oppilailla. Lisäksi kolmen aineen yhteistyö takaa koko vuosiluokan osallistumisen laajasti koko lukuvuoden aikana, joten ilmiöön tutustutaan pitkällä aikajänteellä, mutta koostetusti saman kurssin sisällä.

Edisoniin on luotu kurssi "USA työt", jonne jokainen opettaja luo oman vastuualueensa oppitunnin. Sinne laitetut tehtävänannot ja palautetut työt näkyvät kaikille opettajille. Oppilaat näkevät tehtävänannot ja omat työnsä.

Englannissa annettiin aiheeksi esitellä jokin osavaltio suullisesti luokalle, ja esityksen tuli sisältää viisi kohtaa (perustiedot, maamerkki, historiallinen tapahtuma, ruoka ja kuuluisin nähtävyys). Historiassa paneudutaan yhteen suurempaan historiallisesti merkittävään tapahtumaan ja maantiedossa käsitellään alueen ominaispiirteitä tarkemmin.

Ajatuksena on, että teema on yhteinen, mutta jokainen opettaja voi luoda oppituntiensa sisällön oman opetustyylinsä ja ryhmänsä vaatimukset huomioon ottaen.

Jokaisessa aineessa voidaan itse valita haluttu tapa tuottaa tietoa ja jakaa sitä ryhmien kesken. Samalla opettajat voivat seurata muiden aineiden etenemistä ja lisätä yhteistyötä tarvittaessa. Yhteinen alusta pilvessä vapauttaa jokaisen ryhmän etenemään omaan tahtiin, mutta samalla pitää sisällön koottuna samaan paikkaan kaikkien käytettäväksi.

Menetelmän soveltaminen


Käyttötarkoitus

 • Ilmiöpohjainen oppiminen käytönnöllisesti toteutettuna yläkoulussa, jossa on jaksojärjestelmä ja useampi aineenopettaja.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

 • Yhteinen oppimisalusta: Edison, MO Notebook, Google Classroom tms.

Menetelmän soveltamisessa huomioitava

 • Jokaisella oppilaalla oltava käyttäjätunnukset ja koululla tulee olla tarpeeksi tietokoneita, läppäreitä tai Chromebookkeja useamman projektin pyörittämiseen yhtäaikaisesti.


Kokemuksia menetelmästä


Englannin osuus aloitettiin joulun alla 2016, ja oppilaat kokosivat jokainen oman suullisen esityksen käyttäen Powerpoint-dioja esityksensä pohjaksi. Alusta oli vapaa valittavaksi, mutta kaikki turvautuivat tuttuun ja turvalliseen työkaluun. Työt toteutettiin kolmella 75 minuutin oppitunnilla yhteiskäytössä olevilla Chromebookeilla, ja kuvitukseen ohjattiin oppilaita etsimään kuvia CC Search -hakukoneella ja muistutettiin tekijänoikeuksien merkityksestä omissa töissä.

Seuraavat kaksi 75 min oppituntia seurattiin valmiita esityksiä. Oppilaat arvioivat luokkatovereidensa työtä GoogleForms:illa tehdyllä vertaisarviointilomakkeella. Tulokset näytettiin oppilaille henkilökohtaisesti. Opettaja arvioi työtä ainoastaan amerikkalaisittain A - F sillä perusteella oliko työhön löydetty kaikki vaaditut osa-alueet.


Arjaleena Falck
Englannin kielen lehtori
Rajamäen yläaste ja lukio
Käyntiosoite:
Keskusraitti 1, 05200 Rajamäki
Puhelin opettajainhuone 040-317 2886

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa, Mervin ja Pian koonti

Mervin ja Pian koonti vapun rastiradasta, jota esiteltiin webinaarissa

Toteutamme 8-10 erilaista rastia, joilla hyödynnetään Aurasmaa ja QR-koodeja sekä tehtävänannoissa että siirtymissä seuraaville rasteille. Esimerkki Aurasman vapputehtävän ohjeesta löytyy tästä kuvasta, jonka saa auki seuraamalla Aurasmassa käyttäjää PernionLukio. Käyttäjätunnus on koulumme yhteinen ja sitä on tarkoitus käyttää jatkossakin lukiollamme.

Rastiradan ideana on opettaa opiskelijoita sekä opettajia käyttämään Aurasmaa ja QR-koodeja, jotta ne voidaan ottaa myöhemmin järkevällä ja toimivalla tavalla osaksi opetusta. Lukuvuoden lopussa lukiollamme järjestetään retkipäivä, jonne opettajat pääsevät itse kokeilemaan rastien tekoa koulutuksessa oppimiamme välineitä hyödyntäen. Näin opiskelijat harjoittelevat kahteen kertaan sovellusten käyttöä ja opettajat ensin harjoittelevat käyttöä ja pääsevät sitten itse tuottamaan sisältöä kyseisten sovellusten avulla.

Lukion opiskelijakunnan hallitus on vastuussa vapun järjestämisestä lukiollamme, joten he tulevat mukaan radan tarkempaan suunnitteluun. Tämän vuoksi suunnitelmamme on vielä osittain keskeneräinen.

- Pia ja Mervi

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Ideoita Suomi100-teemapäivien kielten pajaan

Alla on ajatuksia Suomi 100 vuotta -teemapäivien kielten pajaan koulutuksessa saatujen vinkkien pohjalta.

Aluksi opiskelijat miettivät pareittain tai kolmestaan teemaan liittyvän kysymyksen ja vastausvaihtoehdot, opettaja kokoaa näistä Kahootin, jota pelataan pajan lopuksi.

Vaihtoehtoisia tehtäviä, joista voi valita yhden tai useamman:
 • Opiskelijat ottavat etukäteen valokuvan merkityksellisestä maisemasta (tai käyvät ottamassa kuvan ulkona), ja ainakin osa lataa puhelimeensa Prisman tai vastaavan sovelluksen. Maisemasta tehdään Prisman avulla ”taideteos”, joka laitetaan Peda.nettiin koulun kotisivuille. Opiskelijat kirjoittavat haluamallaan vieraalla kielellä kuvasta, tai vähintään lisäävät vieraskielisiä sanoja kuvan ympärille. 
 • www.wittycomics.com sarjakuvan teko suomalaisuuteen liittyen vieraalla kielellä, sarjakuvasta kuvakaappaus ja vienti Peda.nettiin.
 • Vieraskielinen runo
 • Videonpätkän tekeminen ja kuvaaminen kännykällä, koululle Youtube-kanava? Tuotokset kootaan koulun Peda.net sivulle ja käytäville printataan qr-koodeja.
Maria Helin

Mobiililaitteiden hyödyntämisen päätöswebinaarin terveiset

Mobiililaitteiden hyödyntämisen päätöswebinaari oli tänään ja etenimme kokemuksia jakaen ja niistä keskustellen. Varsin moni innostui jo lähipäivässä kokeillusta Aurasma-sovelluksesta, jonka avaulla voi itsekin tehdä lisätyn todellisuuden sisältöjä. Helpointa se on Aurasma-sovelluksen (iOS, Android) avaulla, monipuolisempaa Aurasma Studiolla. Esimerkkejä löydät tästä blogista. Itse opin webinaarissa mm. sen, että nykyisin mobiililla ja studiossa tehdyt sisällöt saa seurattavaksi samasta paikasta, oman käyttäjänimen julkisten aurojen kautta.

 • Kojootti ravaa kehää ;) Paljon uutta ja vielä jää intoa kokeilla uusia ideoita. Osa ideoista jo jäänyt omaan opetuskäyttöön.
 • Ei pelkää tekemistä, Olen saanut rohkeutta kokeilla uutta.
 • Väsynyt vaeltaja
 • Tarvitsee toisen - teen mielelläni yhdessä, sillä opin parhaiten toisttn kanssa tällaisia asioita
 • Laulava kivi... etsin vielä paikkaani ja koen olevani vähän kiinni vanhassa, vaikka yritän uudistua. Hyvä ristiriitaisuus 
 • Monta suloista väriä, on niin paljon mitä haluaisin kokeilla :)
 • Vanha nirso
 • Näkee monta puolta. Uusia ideoita ja välineitä työhön on tullut valtavasti.
 • Näkee monta puolta, uusia vinkkejä opetukseen, mutta myös paljon karsittavaa. Pitää löytää ne itselle tärkeimmät. 
 • Sanoo jatkuvasti, alkaa jotkut kyllästyä mun höpötyksiin tvt:stä =)
 • Ripotettu sinne tänne --> kaikki on väähän hajallaan mukaan lukien oman ajatukset

Kiitos osallistumisesta omasta ja Turun yliopiston 
Scholae Futurum -hankkeen puolesta ja oikein kaunista kevättä! 

Webinaarin jälkeen kävin pihalla ja huomasin, että viimesinkin lumikasa oli tänään sulanut pois.
Kohta kevätvuohenjuuretkin kukkivat keltaisena, mutta ennen sitä on narsissien ja
muiden kevään aikaisten sipulikukkien vuoro.

sunnuntai 2. huhtikuuta 2017

Fwd: Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa / Petri Sakala

Frankofonia-viikon jälkitunnelmissa tein ranskan ykkösille Aurasmalla viiden rastin radan, jolla pääsi tutustumaan Euroopan ranskankielisiin maihin. Triggereiksi latasin Pixabaysta maiden muotoiset liput. Overlay oli ranskan kakkosten ja minun keksimä kysymys kyseiseen maahan liittyen ja neljä vastausvaihtoehtoa. Kakkosille annoin ohjeeksi keksiä kysymyksiä, joihin ei vastaus löytyisi ihan ensimmäisellä googlauksella.

Alun ongelmien ja pienehkön minun ja Aurasman välisen riitaantumisen jälkeen onnistuin lopulta saamaan kiinni sovelluksesta ja luomaan rastit. Overlay-tekstit olivat ensiversiossa liian pieniä mutta pienen hiomisen jälkeen sain nekin paremmiksi.

Liitteenä on esimerkki Belgiasta. Kaikki rastit voi kokeilla Aurasmassa etsimällä käyttäjänimeni Nordist, klikkaamalla Nordist's Public Auras ja lopuksi Follow.

Aion käyttää Aurasmaa jatkossakin, nyt kun olen saanut sovittua alun erimielisyytemme ja ymmärrämme toisiamme entistä paremmin.
Petri Sakala

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Sannan mobiilikokeilu


Teetin lukiolaisilla qr-koodiradan Norjaan liittyen. Qr-koodien takaa avautui sekä kuvia esim. Huuto-maalaus tai nettisivu esim.kuninkaallisista ja musiikkia kuten Alexander Rybackia. Jokaiseen liittyi myös pieni tehtävä eli kysymys ja ne käytiin sitten radan jälkeen yhdessä läpi. Toimi hyvin, oli nopea kertaustehtävä ja vaihtelua ja oppilaat joutuivat liikkumaan myös paikaltaan. Tykkäsin, käytän varmasti toistekin.

Sanna Uotila